Features Archives :

  • Vị trí xăm mu bàn tay
  • Vị trí xăm cổ tay
  • Vẽ Henna- Khi họa tiết lên tiếng  (P2)
  • Vẽ Henna- Khi họa tiết lên tiếng (P1)
  • Một số lưu ý về chăm sóc hình xăm chân