• Hình xăm cung Song Ngư (Pisces)
  • Hình xăm cung Bảo Bình (Aquarius)
  • Hình xăm cung Xử Nữ (Virgo)
  • Hình xăm cung Cự Giải (Cancer)
  • Hình xăm cung Ma Kết (Capricornus)