• Hình xăm cung Nhân Mã (Sagittarius)
  • Hình xăm cung Thần Nông (Scorpio)
  • Hình xăm cung Kim Ngưu (Taurus)
  • Hình xăm cung Sư Tử (Leo)
  • Hình xăm cung Song Tử (Gemini)