• Hình xăm cung Thiên Bình (Libra)
  • Hình xăm cung Bạch Dương (Aries)