Hỏi đápcho e hỏi nam sn 1998 nên xăm hình gì hợp ạ
bùi thu phương hỏi 1 năm trước

cho e hỏi nam sn 1998 nên xăm hình gì hợp ạ