bùi thu phương hỏi 5 tháng trước

cho e hỏi nam sn 1998 nên xăm hình gì hợp ạ