bùi thu phương hỏi 9 tháng trước

cho e hỏi nam sn 1998 nên xăm hình gì hợp ạ