Vô danh hỏi 2 năm trước

em muon xam TRANG 1 hình nhỏ ngay cổ tay thì khoang bao nhiêu. ?