Kuntee hỏi 2 năm trước

Em sinh 19/11/1990 zờ muốn xăm hình mà đang muốn tư vấn.
em cung ma kết em xăm hình con Dê Biển có được không ạ?