Hỏi đáphttps://www.facebook.com/Phamduydoanh
phạm duy doanh hỏi 2 năm trước

em muốn xăm hinh từ khửu tay đến cổ tay thì hết bao nhiêu vậy ạ