Seng hỏi 12 tháng trước

cho mình hỏi không có hoa tay không biết vẽ có thể theo đuổi tattoo đc không nhỉ ?