Uyên hỏi 2 năm trước

Em tuổi Giáp Tuất (1994) mạng hoả. Em muốn xăm hình lông vũ màu đỏ. Có hợp với tuổi và mạng của em không ạ?