hỏi 2 tháng trước

có xăm đc hình Phù thủy áo đen hem?