nguyễn Việt Hoàng hỏi 2 tháng trước

ở đây có xăm mực trắng không ạ với cho em xin hình đc không ạ