Hình xăm chữ TÂM

05:24 Sáng - 01 Th7 2013 16786

Hình xăm chữ TÂM

Chữ “Tâm” viết theo tiếng Hán có hình một trái tim (một vùng trăng khuyết, ba sao trên trời). Chữ này có nghĩa khá rộng vừa chỉ tinh thần, ý thức, lại vừa chỉ tình cảm, lý trí; vừa là trái tim lại vừa là tên chung để chỉ những phẩm chất của trí óc. Ngoài ra, nó còn chỉ những cái ở giữa (trung gian, trung tâm).

 

 

“Tâm” được xem là một trong những phạm trù quan trọng, cơ bản của Phật giáo. Có thể khái quát thành 6 cấp độ về “Tâm” Phật giáo như sau :
1: “Tâm” là trái tim bằng xương, bằng thịt (Phật giáo không để ý tới nghĩa này).
2. “Tâm” là thức (vijnana) và theo một nghĩa nào đó, nó chính là ý thức thông thường của con người;
3. Không chỉ là ý thức, “Tâm” còn là toàn bộ thế giới bên trong, cái chủ quan, tâm hồn, tình cảm, ý đồ, tinh thần, tâm lý. “Tâm” không chỉ là lý mà còn là tình. Cái “Tâm” này chính là “manas”;
4. Ở góc độ “Tâm” là thức thứ tám, thì nó bao gồm cả tiềm thức,
5. “Tâm” còn là sự tổng hơp của tất cả cái “Tâm” theo nghĩa thứ hai, thứ ba, thứ tư;
6. Trong Phật giáo, “Tâm” còn là bản thể vũ trụ, đó chính là tâm thể, chân tâm.

 

 

 

Chữ Tâm – Tiếng Hán:

 

tam2

 

 

DCFC0036.JPG

 

 

 

 

 

Chữ Tâm – Thư pháp Việt Nam

 

 

tam6

 

 

tam4

 

 

tam5

 

Một số mẫu hình xăm chữ Tâm:

 

 

tam1

 

 

tam7

 

 

tam8

 

 

tam9

 

 

 

Author:

Leave a Comments

Your Name*

Your Email*
Your Website

Comment